logo Helm Charts

Helm instalacja

Niby wszystko opisane na stronie, ale jakoś nie do końca…

A co to ten Helm?
To narzędzie do zarządzania 'Kubernetes charts’. A Charts to nic więcej jak definicje jak uruchamiać aplikacje na Kubernetesie. Taki system pakietów.

Repo Debian/Ubuntu x86_64:

curl https://helm.baltorepo.com/organization/signing.asc | sudo apt-key add -
sudo apt-get install apt-transport-https --yes
echo "deb https://baltocdn.com/helm/stable/debian/ all main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/helm-stable-debian.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install helm

Fedora – nie ma repozytorium 🙁
Repo powyżej nie działa też na Raspbery HypriotOS. Brakuje pakietu dla architektury.
Ale to nie problem.
Fedora – Opcja 1 (wrzucenie binarki skryptem):

$ curl -fsSL -o get_helm.sh https://raw.githubusercontent.com/helm/helm/master/scripts/get-helm-3
$ chmod 700 get_helm.sh
$ ./get_helm.sh

Fedora – Opcja 2 (snapd):

(jeżeli nie masz snapd)
$ sudo dnf install snapd
$ sudo ln -s /var/lib/snapd/snap /snap
(instalacja helma)
$ sudo snap install helm --classic

HypriotOS – Opcja 1 (snapd):

$ sudo apt install snapd
$ sudo snap install helm --classic
(uruchamianie)
$ /snap/bin/helm

HypriotOS – Opcja 2 (binarka):

 1. Ze strony z releasami Helma ściągnij sobie odpowiednią binarkę.
 2. Rozpakuj
 3. Przenieś plik 'helm’ np. do /usr/local/bin

Logo Firefox

Firefox, która zakładka żre CPU? Monitoruj wydajność Firefoxa

Trywialna sprawa. Bazylion zakładek. Top pokazuje, że 'Web Content’ obciąża cały core. U mnie wydajność Firefoxa ściśle przekłada się na prędkość działania wentylatorów, także to ważne pytanie – jak namierzyć która?

Okazuje się, ze nowsze wersje Firefoxa mają Manager zadań. Żeby go uruchomić, wystarczy w pasku na URL wpisać:

about:performance 

Ustawienie strefy czasowej (systemd).

W paczce systemd możemy znaleźć narzędzie do zarządzania ustawieniami czasu w Linuksie. Narzędzie pokazuje obecny status, pozwala też w prosty status ustawić TZ.

Weryfikacja:

$ timedatectl
Local time: Sat 2020-05-23 15:39:25 CEST
Universal time: Sat 2020-05-23 13:39:25 UTC
RTC time: Sat 2020-05-23 13:39:25
Time zone: Europe/Paris (CEST, +0200)
System clock synchronized: yes
NTP service: active
RTC in local TZ: no

Chcę, żeby serwer pracował zgodnie z czasem polskim. Komenda 'timedatectl list-timezones’ pozwala znaleźć odpowiadającą nam strefę czasową, czyli w tym przypadku 'Europe/Warsaw’.


No to ustawiamy i weryfikujemy:

$ sudo timedatectl set-timezone 'Europe/Warsaw'
$ timedatectl
Local time: Sat 2020-05-23 15:41:38 CEST
Universal time: Sat 2020-05-23 13:41:38 UTC
RTC time: Sat 2020-05-23 13:41:38
Time zone: Europe/Warsaw (CEST, +0200)
System clock synchronized: yes
NTP service: active
RTC in local TZ: no

Chcesz automatycznie synchronizować czas na swoim serwerze? Rzuć okiem na artykuł opisujący jak skonfigurować ntp z użyciem serwisu systemd-timesyncd.

Synchro czasu ntp Linux (systemd)

Kolejny już wpis o synchronizacji czasu ntp. O dziwo pozmieniało się od 2014 roku, kiedy cały dumny opisałem jak w sposób nieprzesadzony synchronizować czas na Linuxach. 😉

Ktoś mądrzejszy ode mnie wdrożył to o czym pisałem – debilizmem jest stawianie serwera ntpd, jeżeli nasz Linux ma być tylko klientem. Wdrożył w systemd, także dystrybucje które go używają, powinny mieć to rozwiązanie out of box (na pewno mają Fedora, Arch i HypriotOS).

No to po kolei. Sprawdzamy czy faktycznie posiadamy taki serwis:

[szydell@laPtak ~]$ systemctl status systemd-timesyncd.service
● systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service; disabled; vendor preset: disabled)
Active: inactive (dead)
Docs: man:systemd-timesyncd.service(8)

Jest. Sprawdzamy czy nasz system nie korzysta już czasem z jakiegoś dostawcy czasu. Jeżeli korzysta, to wyłączamy.

Chronyd (Fedora):

$ sudo systemctl status chronyd
● chronyd.service - NTP client/server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/chronyd.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Fri 2020-05-22 12:39:12 CEST; 59min ago
...

$ sudo systemctl disable chronyd.service --now
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/chronyd.service.

Ntpd (HypriotOS/Debian):

$ sudo systemctl status ntp
● ntp.service - Network Time Service
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ntp.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Tue 2020-05-12 09:17:07 UTC; 1 weeks 3 days ago
...

$ sudo systemctl disable ntp --now
Synchronizing state of ntp.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable ntp
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ntp.service.

$ sudo apt purge ntp
Reading package lists… Done
Building dependency tree
Reading state information… Done
The following packages will be REMOVED:
ntp*
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
After this operation, 1,848 kB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n]
(Reading database … 28459 files and directories currently installed.)
Removing ntp (1:4.2.8p12+dfsg-4) …
Processing triggers for man-db (2.8.5-2) …
(Reading database … 28404 files and directories currently installed.)
Purging configuration files for ntp (1:4.2.8p12+dfsg-4) …
Processing triggers for systemd (241-7~deb10u3+rpi1) …

Konfiguracja serwisu systemd-timesyncd leży w pliku /etc/systemd/timesyncd.conf.
Ustaw NTP i FallbackNTP. Resztę parametrów można skasować. Wartości domyślne są ok.

Przykładowy config (główne serwery ntp z polski. Awaryjne z zasobów Fedory i Debiana):

# cat systemd/timesyncd.conf
[Time]
NTP=0.pl.pool.ntp.org 1.pl.pool.ntp.org 2.pl.pool.ntp.org 3.pl.pool.ntp.org
FallbackNTP=0.fedora.pool.ntp.org 1.fedora.pool.ntp.org 2.fedora.pool.ntp.org 3.fedora.pool.ntp.org 0.debian.pool.ntp.org 1.debian.pool.ntp.org 2.debian.pool.ntp.org 3.debian.pool.ntp.org

Uruchomienie:

[szydell@laPtak ~]$ sudo systemctl enable systemd-timesyncd.service --now
Created symlink /etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.timesync1.service → /usr/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service.
Created symlink /etc/systemd/system/sysinit.target.wants/systemd-timesyncd.service → /usr/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service.

[szydell@laPtak ~]$ sudo timedatectl set-ntp true

Efekty zmian można szybko zweryfikować:

[szydell@laPtak ~]$ timedatectl
Local time: pią 2020-05-22 14:48:08 CEST
Universal time: pią 2020-05-22 12:48:08 UTC
RTC time: pią 2020-05-22 12:48:08
Time zone: Europe/Warsaw (CEST, +0200)
System clock synchronized: yes
NTP service: active
RTC in local TZ: no

[szydell@laPtak ~]$ timedatectl timesync-status
Server: 162.159.200.123 (0.pl.pool.ntp.org)
Poll interval: 1min 4s (min: 32s; max 34min 8s)
Leap: normal
Version: 4
Stratum: 3
Reference: A490853
Precision: 1us (-25)
Root distance: 11.786ms (max: 5s)
Offset: +2.133ms
Delay: 12.974ms
Jitter: 0
Packet count: 1
Frequency: -13,327ppm
VueScan logo

VueScan Linux, problem z wykrywaniem skanera sieciowego Epson XP-640

Problem niestety jest szerszy, bo dotyczy sposobu w jaki działa protokół wykrywania urządzeń w sieci, który to dopuszcza aby urządzenie samo nawiązywało połączenie do komputera, np. w celu dosłania dodatkowych szczegółów dotyczących ich konfiguracji. FirewallD takie połączenia traktuje jak 'niezamówiony ruch’, nie potrafi ich śledzić i dropuje.

Testy z wykorzystaniem avahi-browse i tcpdump’a pokazały, że problemem jest blokowanie odpowiedzi zwrotnej generowanej przez skaner. Nie chciałem całkowicie wyłączać firewalld (a takie rozwiązanie krążą głównie po sieci), ale niestety nie udało mi się jak na razie znaleźć eleganckiego rozwiązania.

Nieeleganckie rozwiązanie:

# firewall-cmd --zone=public --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="<tutaj-wpisz-ip-skanera>" accept'
# firewall-cmd --runtime-to-permanent

Zrzuty z analizy:

Start VueScan z poziomu tcpdump’a

[szydell@laPtak ~]$ sudo tcpdump src or dst 192.168.88.247
dropped privs to tcpdump
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on wlp3s0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
23:42:09.219064 IP 192.168.88.247.mdns > laPtak.53278: 0- [4q],,, 4/0/10 PTR EPSON XP-640 Series._printer._tcp.local., PTR EPSON XP-640 Series._pdl-datastream._tcp.local., PTR EPSON XP-640 Series._scanner._tcp.local., PTR EPSON XP-640 Series._uscan._tcp.local. (1306) 23:42:09.219160 ARP, Request who-has 192.168.88.247 tell laPtak, length 28 23:42:09.317428 ARP, Reply 192.168.88.247 is-at 9c:ae:d3:12:68:97 (oui Unknown), length 28 23:42:09.317454 IP laPtak > 192.168.88.247: ICMP host laPtak unreachable - admin prohibited, length 556 23:42:09.420803 IP 192.168.88.247.mdns > laPtak.53278: 0- [4q],,, 4/0/10 PTR EPSON XP-640 Series._printer._tcp.local., PTR EPSON XP-640 Series._pdl-datastream._tcp.local., PTR EPSON XP-640 Series._scanner._tcp.local., PTR EPSON XP-640 Series._uscan._tcp.local. (1306)
23:42:09.420892 IP laPtak > 192.168.88.247: ICMP host laPtak unreachable - admin prohibited, length 556
23:42:09.731152 IP 192.168.88.247.mdns > laPtak.53278: 0- [4q],,, 4/0/10 PTR EPSON XP-640 Series._printer._tcp.local., PTR EPSON XP-640 Series._pdl-datastream._tcp.local., PTR EPSON XP-640 Series._scanner._tcp.local., PTR EPSON XP-640 Series._uscan._tcp.local. (1306) 23:42:09.731245 IP laPtak > 192.168.88.247: ICMP host laPtak unreachable - admin prohibited, length 556 23:42:10.046472 IP 192.168.88.247.mdns > laPtak.53278: 0- [4q],,, 4/0/10 PTR EPSON XP-640 Series._printer._tcp.local., PTR EPSON XP-640 Series._pdl-datastream._tcp.local., PTR EPSON XP-640 Series._scanner._tcp.local., PTR EPSON XP-640 Series._uscan._tcp.local. (1306)
23:42:10.046562 IP laPtak > 192.168.88.247: ICMP host laPtak unreachable - admin prohibited, length 556
23:42:10.344299 IP 192.168.88.247.mdns > laPtak.53278: 0- [4q],,, 4/0/10 PTR EPSON XP-640 Series._printer._tcp.local., PTR EPSON XP-640 Series._pdl-datastream._tcp.local., PTR EPSON XP-640 Series._scanner._tcp.local., PTR EPSON XP-640 Series._uscan._tcp.local. (1306) 23:42:10.344386 IP laPtak > 192.168.88.247: ICMP host laPtak unreachable - admin prohibited, length 556 23:42:10.649270 IP 192.168.88.247.mdns > laPtak.53278: 0- [4q],,, 4/0/10 PTR EPSON XP-640 Series._printer._tcp.local., PTR EPSON XP-640 Series._pdl-datastream._tcp.local., PTR EPSON XP-640 Series._scanner._tcp.local., PTR EPSON XP-640 Series._uscan._tcp.local. (1306)
23:42:10.649358 IP laPtak > 192.168.88.247: ICMP host laPtak unreachable - admin prohibited, length 556
23:42:10.956049 IP 192.168.88.247.mdns > laPtak.53278: 0- [4q],,, 4/0/10 PTR EPSON XP-640 Series._printer._tcp.local., PTR EPSON XP-640 Series._pdl-datastream._tcp.local., PTR EPSON XP-640 Series._scanner._tcp.local., PTR EPSON XP-640 Series._uscan._tcp.local. (1306) 23:42:10.956131 IP laPtak > 192.168.88.247: ICMP host laPtak unreachable - admin prohibited, length 556 23:42:11.263326 IP 192.168.88.247.mdns > laPtak.53278: 0- [4q],,, 4/0/10 PTR EPSON XP-640 Series._printer._tcp.local., PTR EPSON XP-640 Series._pdl-datastream._tcp.local., PTR EPSON XP-640 Series._scanner._tcp.local., PTR EPSON XP-640 Series._uscan._tcp.local. (1306)
23:42:11.263416 IP laPtak > 192.168.88.247: ICMP host laPtak unreachable - admin prohibited, length 556
23:42:11.569615 IP 192.168.88.247.mdns > laPtak.53278: 0*- [4q],,, 4/0/10 PTR EPSON XP-640 Series._printer._tcp.local., PTR EPSON XP-640 Series._pdl-datastream._tcp.local., PTR EPSON XP-640 Series._scanner._tcp.local., PTR EPSON XP-640 Series._uscan._tcp.local. (1306)
23:42:14.288668 ARP, Request who-has laPtak tell 192.168.88.247, length 28
23:42:14.288694 ARP, Reply laPtak is-at 34:e1:2d:ee:21:18 (oui Unknown), length 28

avahi-browse

[root@laPtak ~]# avahi-browse -rt _scanner._tcp
+ wlp3s0 IPv6 EPSON XP-640 Series              _scanner._tcp    local
+ wlp3s0 IPv4 EPSON XP-640 Series              _scanner._tcp    local
= wlp3s0 IPv4 EPSON XP-640 Series              _scanner._tcp    local
  hostname = [EPSON126897.local]
  address = [192.168.88.247]
  port = [1865]
  txt = ["note=" "scannerAvailable=1" "UUID=cfe92100-67c4-11d4-a45f-9caed3126897" "mdl=XP-640 Series" "mfg=EPSON" "adminurl=http://EPSON126897.local.:80/PRESENTATION/BONJOUR" "ty=EPSON XP-640 Series" "txtvers=1"]
Failed to resolve service 'EPSON XP-640 Series' of type '_scanner._tcp' in domain 'local': Timeout reached
postfix logo

postfix, brak public/pickup

Do lokalnego dostarczania poczty miałem zainstalowane estmp. Chyba jest to rozwiązanie 'standardowe’ w Fedorze. Dziwnie działało, potrafiło mi zjeść całego core’a, także beż żalu zmieniłem na lepiej mi znanego postfixa.

W logach odkryłem, że z postfixem też coś nie halo:

laPtak postfix/postdrop[7937]: warning: unable to look up public/pickup: No such file or directory

Rozwiązanie:

sudo mkfifo /var/spool/postfix/public/pickup
sudo systemctl restart postfix
logo kubernetes

Kubernetes na Raspberry Pi 4b

Notatki krok po kroku – jak na jednym i więcej Raspbery Pi 4b zainstalować HypriotOS, skonfigurować Dockera i ostatecznie uruchomić klaster Kubernetes.

Do flashowania kart będę używał komputera działającego pod Fedorą, ale kroki są na tyle uniwersalne, że można je spokojnie wykonać na większości innych dystrybucji.

1. HypriotOS

Czemu akurat HypriotOS, a nie Raspbian/Ubuntu/Windows IoT/etc? Z lenistwa 😉
HypriotOS to Debian okrojony gdzie trzeba, a rozbudowany w kierunku bycia hostem dla kontenerów. Dodatkowo jest optymalizowany pod RPi.
Czyli jest dokładnie tym, czego potrzebuję.

1a. Program do flashowania

HypriotOS stworzyło skrypt, który ułatwia flashowanie systemu na kartę sd. Wygodne to to i działa.

https://github.com/hypriot/flash/releases.

Skrypt wykorzystuje hdparm, pv, unzip i curla, także dla świętego spokoju można zacząć od próby doinstalowania braków. Na Fedorze wygląda to tak:

sudo dnf install pv curl unzip hdparm

Teraz ściągamy skrypt. Link do wersji 2.7.0 – przetestowanej i działającej.
Dajemy prawa zapisu i opcjonalnie wrzucamy sobie do /usr/local/bin.

curl -LO https://github.com/hypriot/flash/releases/download/2.7.0/flash
chmod +x flash
sudo mv flash /usr/local/bin/flash

1b. Wstępna konfiguracja

Skrypt 'flash’ daje możliwość sparametryzowania HypriotOS według własnych potrzeb. Część ustawień można podać używając parametrów, część wymaga stworzenia pliku konfiguracyjnego. Można go stworzyć na podstawie dostępnych sampli.

Mój plik konfiguracyjny (myhypriot.yml) wygląda następująco:

Uwaga! Jeżeli skorzystasz z konfiguracji powyżej Malinka dostanie adres z DHCP. Jeżeli adres powinien być statyczny, sprawdź składnię w przykładowych konfigach i wprowadź poprawki w myhypriot.yml.

1c. Flashowanie

Posiadam trzy Raspbery Pi 4. Każde chcę mieć z innym hostname, ale z tym samym plikiem konfiguracyjnym.

W chwili pisania tej notatki, HypriotOS dostępny jest w wersji 1.12.0. Nowsze wersje można znaleźć na stronie https://github.com/hypriot/image-builder-rpi/releases.

Trzykrotnie wkładam więc kartę microsd do laptopa i uruchamiam jako root (za każdym razem z innym hostname):

flash --hostname berta https://github.com/hypriot/image-builder-rpi/releases/download/v1.12.0/hypriotos-rpi-v1.12.0.img.zip
Log z przykładowego wykonania (rozwiń)
# flash --hostname test --userdata myhypriot.yml https://github.com/hypriot/image-builder-rpi/releases/download/v1.12.0/hypriotos-rpi-v1.12.0.img.zip      
Using cached image /tmp/hypriotos-rpi-v1.12.0.img

Is /dev/mmcblk0 correct? y
Unmounting /dev/mmcblk0 ...
Flashing /tmp/hypriotos-rpi-v1.12.0.img to /dev/mmcblk0 ...
1,27GiB 0:00:00 [2,79GiB/s] [============================================================================================================================================================================================>] 100%      
0+20800 records in
0+20800 records out
1363148800 bytes (1,4 GB, 1,3 GiB) copied, 640,081 s, 2,1 MB/s
Waiting for device /dev/mmcblk0

/dev/mmcblk0:
 re-reading partition table
Mounting Disk
Mounting /dev/mmcblk0 to customize...
total 52604
drwxr-xr-x. 3 root root  16384 sty 1 1970 .
drwxr-xr-x. 3 root root    60 maj 2 22:19 ..
-rwxr-xr-x. 1 root root  23966 wrz 20 2019 bcm2708-rpi-b.dtb
-rwxr-xr-x. 1 root root  24229 wrz 20 2019 bcm2708-rpi-b-plus.dtb
-rwxr-xr-x. 1 root root  23747 wrz 20 2019 bcm2708-rpi-cm.dtb
-rwxr-xr-x. 1 root root  23671 lip 8 2019 bcm2708-rpi-zero.dtb
-rwxr-xr-x. 1 root root  24407 lip 8 2019 bcm2708-rpi-zero-w.dtb
-rwxr-xr-x. 1 root root  25293 lip 8 2019 bcm2709-rpi-2-b.dtb
-rwxr-xr-x. 1 root root  25422 wrz 25 2019 bcm2710-rpi-2-b.dtb
-rwxr-xr-x. 1 root root  26463 lip 8 2019 bcm2710-rpi-3-b.dtb
-rwxr-xr-x. 1 root root  27082 lip 8 2019 bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb
-rwxr-xr-x. 1 root root  25277 wrz 20 2019 bcm2710-rpi-cm3.dtb
-rwxr-xr-x. 1 root root  40559 wrz 17 2019 bcm2711-rpi-4-b.dtb
-rwxr-xr-x. 1 root root  52296 wrz 25 2019 bootcode.bin
-rwxr-xr-x. 1 root root   246 sty 7 19:31 cmdline.txt
-rwxr-xr-x. 1 root root   203 sty 7 19:31 config.txt
-rwxr-xr-x. 1 root root  18693 cze 24 2019 COPYING.linux
-rwxr-xr-x. 1 root root    20 sty 7 19:30 fake-hwclock.data
-rwxr-xr-x. 1 root root   3073 wrz 25 2019 fixup4cd.dat
-rwxr-xr-x. 1 root root   6167 wrz 25 2019 fixup4.dat
-rwxr-xr-x. 1 root root   9247 wrz 25 2019 fixup4db.dat
-rwxr-xr-x. 1 root root   9249 wrz 25 2019 fixup4x.dat
-rwxr-xr-x. 1 root root   2657 wrz 25 2019 fixup_cd.dat
-rwxr-xr-x. 1 root root   6736 wrz 25 2019 fixup.dat
-rwxr-xr-x. 1 root root   9808 wrz 25 2019 fixup_db.dat
-rwxr-xr-x. 1 root root   9810 wrz 25 2019 fixup_x.dat
-rwxr-xr-x. 1 root root 5310624 wrz 25 2019 kernel7.img
-rwxr-xr-x. 1 root root 5628040 wrz 25 2019 kernel7l.img
-rwxr-xr-x. 1 root root 13230592 wrz 25 2019 kernel8.img
-rwxr-xr-x. 1 root root 5029176 wrz 25 2019 kernel.img
-rwxr-xr-x. 1 root root   1494 cze 24 2019 LICENCE.broadcom
-rwxr-xr-x. 1 root root    23 sty 7 19:25 meta-data
-rwxr-xr-x. 1 root root   365 sty 7 19:35 os-release
drwxr-xr-x. 2 root root  16384 sty 7 19:30 overlays
-rwxr-xr-x. 1 root root  770816 wrz 25 2019 start4cd.elf
-rwxr-xr-x. 1 root root 4733128 wrz 25 2019 start4db.elf
-rwxr-xr-x. 1 root root 2769540 wrz 25 2019 start4.elf
-rwxr-xr-x. 1 root root 3683816 wrz 25 2019 start4x.elf
-rwxr-xr-x. 1 root root  685668 wrz 25 2019 start_cd.elf
-rwxr-xr-x. 1 root root 4854728 wrz 25 2019 start_db.elf
-rwxr-xr-x. 1 root root 2877988 wrz 25 2019 start.elf
-rwxr-xr-x. 1 root root 3792232 wrz 25 2019 start_x.elf
-rwxr-xr-x. 1 root root   1713 sty 7 19:25 user-data
Copying cloud-init myhypriot.yml to /tmp/0/mnt.477635/user-data ...
Set hostname=test
Unmounting /dev/mmcblk0 ...
Finished.

Przekładamy kartę do RPi, podpinamy do sieci i odpalamy. Po kilku minutach potrzebnych na pierwotną autokonfigurację, HypriotOS powinien być dostępny po ssh.

2. OS & Docker

Kroki do wykonania na wszystkich maszynach!

Zaktualizuj i zrestartuj system

$ sudo -i
# apt update && apt upgrade && reboot

Popraw konfigurację Dockera tak, aby:

 • do zarządzania cgroup’ami używał systemd
 • logi tworzył w formacie json
 • zajmował do 100MiB na logi
 • używał sterownika storage w wersji overlay2
$ sudo -i
# cat > /etc/docker/daemon.json <<EOF
{
 "exec-opts": ["native.cgroupdriver=systemd"],
 "log-driver": "json-file",
 "log-opts": { "max-size": "100m" },
 "storage-driver": "overlay2"
}
EOF

(opcjonalnie) Tworzymy katalog na parametry serwisu Docker i restartujemy go

# mkdir -p /etc/systemd/system/docker.service.d
# systemctl daemon-reload
# systemctl restart docker

Ustawiamy parametry kernela pozwalające iptables poprawnie widzieć ruch w bridge’ach.

# cat <<EOF | tee /etc/sysctl.d/k8s.conf
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
EOF
# sysctl --system

Tworzymy katalog /etc/cnt/net.d. Wymagany jest przez kubelet.service, a niestety instalator go nie przygotowuje. Brak katalogu skutkuje błędami NetworkPluginNotReady.

# mkdir -p /etc/cnt/net.d

3. Instalacja kubernetesa

Kroki do wykonania na wszystkich maszynach!

Dodaj oficjalne repozytorium Kubernetes

# curl -s https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | apt-key add -
# echo "deb http://apt.kubernetes.io/ kubernetes-xenial main" > /etc/apt/sources.list.d/kubernetes.list
# apt update

Zainstaluj!

# apt install -y kubeadm

4. To ja tu rządzę!

Wybierz jedną z maszyn do zarządzania klastrem. Wydaj na niej komendę:

# kubeadm init --pod-network-cidr 10.244.0.0/16
Log z wykonania (rozwiń)
# kubeadm init --pod-network-cidr 10.244.0.0/16
W0503 10:39:57.299688 32439 configset.go:202] WARNING: kubeadm cannot validate component configs for API groups [kubelet.config.k8s.io kubeproxy.config.k8s.io]
[init] Using Kubernetes version: v1.18.2
[preflight] Running pre-flight checks
[preflight] Pulling images required for setting up a Kubernetes cluster
[preflight] This might take a minute or two, depending on the speed of your internet connection
[preflight] You can also perform this action in beforehand using 'kubeadm config images pull'
[kubelet-start] Writing kubelet environment file with flags to file "/var/lib/kubelet/kubeadm-flags.env"
[kubelet-start] Writing kubelet configuration to file "/var/lib/kubelet/config.yaml"
[kubelet-start] Starting the kubelet
[certs] Using certificateDir folder "/etc/kubernetes/pki"
[certs] Generating "ca" certificate and key
[certs] Generating "apiserver" certificate and key
[certs] apiserver serving cert is signed for DNS names [elsa kubernetes kubernetes.default kubernetes.default.svc kubernetes.default.svc.cluster.local] and IPs [10.96.0.1 192.168.88.16]
[certs] Generating "apiserver-kubelet-client" certificate and key
[certs] Generating "front-proxy-ca" certificate and key
[certs] Generating "front-proxy-client" certificate and key
[certs] Generating "etcd/ca" certificate and key
[certs] Generating "etcd/server" certificate and key
[certs] etcd/server serving cert is signed for DNS names [elsa localhost] and IPs [192.168.88.16 127.0.0.1 ::1]
[certs] Generating "etcd/peer" certificate and key
[certs] etcd/peer serving cert is signed for DNS names [elsa localhost] and IPs [192.168.88.16 127.0.0.1 ::1]
[certs] Generating "etcd/healthcheck-client" certificate and key
[certs] Generating "apiserver-etcd-client" certificate and key
[certs] Generating "sa" key and public key
[kubeconfig] Using kubeconfig folder "/etc/kubernetes"
[kubeconfig] Writing "admin.conf" kubeconfig file
[kubeconfig] Writing "kubelet.conf" kubeconfig file
[kubeconfig] Writing "controller-manager.conf" kubeconfig file
[kubeconfig] Writing "scheduler.conf" kubeconfig file
[control-plane] Using manifest folder "/etc/kubernetes/manifests"
[control-plane] Creating static Pod manifest for "kube-apiserver"
[control-plane] Creating static Pod manifest for "kube-controller-manager"
W0503 10:42:11.343155 32439 manifests.go:225] the default kube-apiserver authorization-mode is "Node,RBAC"; using "Node,RBAC"
[control-plane] Creating static Pod manifest for "kube-scheduler"
W0503 10:42:11.346581 32439 manifests.go:225] the default kube-apiserver authorization-mode is "Node,RBAC"; using "Node,RBAC"
[etcd] Creating static Pod manifest for local etcd in "/etc/kubernetes/manifests"
[wait-control-plane] Waiting for the kubelet to boot up the control plane as static Pods from directory "/etc/kubernetes/manifests". This can take up to 4m0s
[apiclient] All control plane components are healthy after 38.015489 seconds
[upload-config] Storing the configuration used in ConfigMap "kubeadm-config" in the "kube-system" Namespace
[kubelet] Creating a ConfigMap "kubelet-config-1.18" in namespace kube-system with the configuration for the kubelets in the cluster
[upload-certs] Skipping phase. Please see --upload-certs
[mark-control-plane] Marking the node elsa as control-plane by adding the label "node-role.kubernetes.io/master=''"
[mark-control-plane] Marking the node elsa as control-plane by adding the taints [node-role.kubernetes.io/master:NoSchedule]
[bootstrap-token] Using token: zuqc0t.xyq5i6lzbf9jarlb
[bootstrap-token] Configuring bootstrap tokens, cluster-info ConfigMap, RBAC Roles
[bootstrap-token] configured RBAC rules to allow Node Bootstrap tokens to get nodes
[bootstrap-token] configured RBAC rules to allow Node Bootstrap tokens to post CSRs in order for nodes to get long term certificate credentials
[bootstrap-token] configured RBAC rules to allow the csrapprover controller automatically approve CSRs from a Node Bootstrap Token
[bootstrap-token] configured RBAC rules to allow certificate rotation for all node client certificates in the cluster
[bootstrap-token] Creating the "cluster-info" ConfigMap in the "kube-public" namespace
[kubelet-finalize] Updating "/etc/kubernetes/kubelet.conf" to point to a rotatable kubelet client certificate and key
[kubelet-check] Initial timeout of 40s passed.
[addons] Applied essential addon: CoreDNS
[addons] Applied essential addon: kube-proxy
Your Kubernetes control-plane has initialized successfully!
To start using your cluster, you need to run the following as a regular user:
mkdir -p $HOME/.kube
sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config
sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config
You should now deploy a pod network to the cluster.
Run "kubectl apply -f [podnetwork].yaml" with one of the options listed at:
https://kubernetes.io/docs/concepts/cluster-administration/addons/
Then you can join any number of worker nodes by running the following on each as root:
kubeadm join 192.168.88.16:6443 --token asdfgh.12qaz2wsx3edc4rf \
--discovery-token-ca-cert-hash sha256:1qaz2wsx3edc4rfv5tgb6yhn7ujm8ikk9oll0ppp1qaz2wsx3edc4rfv5t

Na koniec komendy inicjalizacyjnej dostajemy zestaw zaleceń do zrealizowania:

 1. Wykonaj na userze na którym będziesz standardowo pracować poniższe komendy. Zarządzanie kubernetesem z roota jest mało sexi.
$ mkdir -p $HOME/.kube
$ sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config
$ sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config

2. Skopiuj sobie gdzieś na bok komendę zawierającą token i klucz. Nie wykonuj jej jeszcze na workerach! Chodzi o coś wyglądającego w ten sposób:

kubeadm join 192.168.88.16:6443 --token asdfgh.12qaz2wsx3edc4rf \
--discovery-token-ca-cert-hash sha256:1qaz2wsx3edc4rfv5tgb6yhn7ujm8ikk9oll0ppp1qaz2wsx3edc4rfv5t

Na naszej głównej maszynie przenosimy się na usera 'zarządzającego’. Czyli tego dla którego przygotowaliśmy punkt 1 powyżej.

3. Flannel

Czyli wirtualna sieć, która udostępnia odpowiednie podsieci każdemu z hostów klastra.

Instalacja:

$ kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/coreos/flannel/master/Documentation/k8s-manifests/kube-flannel-rbac.yml
Log z wykonania (rozwiń)

$ kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/coreos/flannel/master/Documentation/kube-flannel.yml
podsecuritypolicy.policy/psp.flannel.unprivileged created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/flannel configured
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/flannel unchanged
serviceaccount/flannel created
configmap/kube-flannel-cfg created
daemonset.apps/kube-flannel-ds-amd64 created
daemonset.apps/kube-flannel-ds-arm64 created
daemonset.apps/kube-flannel-ds-arm created
daemonset.apps/kube-flannel-ds-ppc64le created
daemonset.apps/kube-flannel-ds-s390x created

4. Dołącz hosty do klastra

(opcjonalnie) Zezwól na swojej głównej maszynie na uruchamianie na niej PODów.
Standardowo, z powodów bezpieczeństwa, host na którym odpalamy kubeadm init, jest wyłączony z klastra. Służy tylko do jego zarządzania. W warunkach domowego laba, to często marnotrawstwo zasobów.
Uwaga! Jeżeli robisz ten tutorial na pojedynczej maszynie, to poniższa komenda nie jest opcjonalna.

kubectl taint nodes --all node-role.kubernetes.io/master-

Nie zanotowałeś sobie tokena?
Minęło ponad 24h od uruchomienia komendy kubeadm init? To nic strasznego. Skorzystaj z instrukcji we wpisie o zarządzaniu tokenami w kubernetesie.

Uruchom na wszystkich workerach komendę wymusząjącą dołączenie do klastra:

# kubeadm join --token <token> <control-plane-host>:<control-plane-port> --discovery-token-ca-cert-hash sha256:<hash>
Log z przykładowego uruchomienia (rozwiń)
kubeadm join 192.168.88.16:6443 --token 3fs9sd.z4di8tmrxdskitl4 --discovery-token-ca-cert-hash sha256:c4d361fb1bd7a4511ab398b3e99d950dfac3b1235ae981628c79ac0c5110c156
W0516 14:24:09.006377 21168 join.go:346] [preflight] WARNING: JoinControlPane.controlPlane settings will be ignored when control-plane flag is not set.
[preflight] Running pre-flight checks
[preflight] Reading configuration from the cluster…
[preflight] FYI: You can look at this config file with 'kubectl -n kube-system get cm kubeadm-config -oyaml'
[kubelet-start] Downloading configuration for the kubelet from the "kubelet-config-1.18" ConfigMap in the kube-system namespace
[kubelet-start] Writing kubelet configuration to file "/var/lib/kubelet/config.yaml"
[kubelet-start] Writing kubelet environment file with flags to file "/var/lib/kubelet/kubeadm-flags.env"
[kubelet-start] Starting the kubelet
[kubelet-start] Waiting for the kubelet to perform the TLS Bootstrap…
This node has joined the cluster:
Certificate signing request was sent to apiserver and a response was received.
The Kubelet was informed of the new secure connection details.
Run 'kubectl get nodes' on the control-plane to see this node join the cluster.

5. Weryfikacja

Zweryfikuj na głównej maszynie listę hostów w klastrze:

$ kubectl get nodes

Przykładowo, może wyglądać to tak:

$ kubectl get nodes
NAME   STATUS   ROLES  AGE   VERSION
berta  NotReady  <none>  4s   v1.18.2
elsa   Ready   master  13d   v1.18.2
ingrid  Ready   <none>  3m13s  v1.18.2

$ kubectl get nodes
NAME   STATUS  ROLES  AGE  VERSION
berta  Ready  <none>  12m  v1.18.2
elsa   Ready  master  13d  v1.18.2
ingrid  Ready  <none>  15m  v1.18.2

Spróbujmy uruchomić na naszym klastrze mały serwis testowy

kubectl run hypriot --image=hypriot/rpi-busybox-httpd --port=80

Działa?

$ kubectl get pods
HypriotOS/armv7: szydell@elsa in ~
$ kubectl get pods
NAME   READY  STATUS  RESTARTS  AGE
hypriot  1/1   Running  0     96s

Udostępnijmy teraz port 80 i sprawdźmy pod jakim ip, oraz na którym node kubernetes serwuje nasz serwis.

$ kubectl expose po hypriot --port 80
$ kubectl get endpoints hypriot
$ kubectl describe pods/hypriot | grep Node:

Przykładowo:

$ kubectl expose po hypriot --port 80
service/hypriot exposed
$ kubectl get endpoints hypriot
NAME ENDPOINTS AGE
hypriot 10.244.1.2:80 17s
$ kubectl describe pods/hypriot | grep Node:
Node: ingrid/192.168.88.15

Wchodzimy na hosta zwróconego przez ostatnią komendę. I jeżeli wszystko jest ok, powinniśmy móc lokalnie pobrać zawartość działającej strony:

$ curl 10.244.1.2:80
<html>
<head><title>Pi armed with Docker by Hypriot</title>
 <body style="width: 100%; background-color: black;">
  <div id="main" style="margin: 100px auto 0 auto; width: 800px;">
   <img src="pi_armed_with_docker.jpg" alt="pi armed with docker" style="width: 800px">
  </div>
 </body>
</html>

Jak widać wersja minimum działa. Wywalmy jeszcze dla sportu poda hypriot i sprawdzamy czy zniknął.

$ kubectl delete pod hypriot --now
$ kubectl get pods

Kubernetes w wersji minimum jest zainstalowany i działa. Teraz dopiero zaczną się schody. 😉

logo kubernetes

Kubernetes, dołączanie nowego hosta i zarzadzanie tokenami

Standardowo token potrzebny do dołączenia do klastra ważny jest 24 godziny. Poza tym, notatki giną. 😉

Komenda pozwalająca na dołączenia hosta do klastra

# kubeadm join --token <token> <control-plane-host>:<control-plane-port> --discovery-token-ca-cert-hash sha256:<hash>

Wylistowanie aktywnych tokenów

kubeadm token list

Pusto? Znaczy się, nie masz żadnego aktywnego tokena.

Wygeneruj nowy token

kubeadm token create

Odzyskaj 'discovery token ca cert’

Poza tokenem, do komendy kubeadm join potrzeba też hasha certyfikatu. Żeby go 'odzyskać’, wykonaj:

openssl x509 -pubkey -in /etc/kubernetes/pki/ca.crt | openssl rsa -pubin -outform der 2>/dev/null | openssl dgst -sha256 -hex | sed 's/^.* //'