Archiwa tagu: grub2

Stała zmiana schedulera IO

Hypervisory takie jak hyper-v, czy vmware optymalizują dostęp do dysku. Standardowy scheduler linuxa też. Może to obniżać ogólną wydajność.

W sieci można znaleźć poradę, że problem optymalizowania dostępu do danych należy rozwiazać np. przez dodanie parametru do /etc/grub.conf. Oczywiście niewiele to pomaga, bo np. CentOs 7 takiego pliku w ogóle nie ma. Jest jednak w miarę uniwersalne rozwiązanie dla linuxów korzystających z gruba i UEFI:

grubby --update-kernel=ALL --args="elevator=noop"

Niestety zmiana jest widoczna tylko w obecnie skonfigurowanych kernelach. Żeby była bardziej przyszłościowa, należy w pliku „/etc/default/grub” do linii GRUB_CMDLINE_LINUX= dopisać elevator=noop.

RHEL 7: zmiana hasła roota

Metoda działa na Red Hat Enterprise Linux 7 oraz Centos 7.

 • W trakcie startu systemu po wyświetleniu menu gruba zatrzymujemy go (strzałka w górę np.). Wybieramy z listy kernel, który chcemy użyć (zapewne będzie to pierwsza linia od góry).
 • Wciskamy 'e’
 • Znajdujemy linię, która zaczyna się od 'linux16′
 • Za słowem 'quiet’ lub przed 'LANG’ dodajemy wpis 'rd.break’
 • Wciskamy CTRL-X
 • Powinien wystartować goły system, z promptem #
 • # mount -o remount,rw /sysroot
 • # chroot /sysroot
 • # passwd – wpisujemy nowe hasło
 • # touch /.autorelabel – wymuszamy odtworzenie kontekstów SELinuxa przy starcie
 • exit, exit

Koniec.