Archiwum kategorii: bash

bash extglob odkrycie tygodnia :)

extglob czyli odpalenie „regexów” wewnątrz basha. Przykładowo proste kasowanie z excludem

[szydell@example test]$ ls
aaa1.txt aaa2.txt aaa3.txt aaa4.txt aaa5.txt aaa6.txt aaa7.txt aaa8.txt aaa9.txt bbb1.txt bbb2.txt bbb3.txt bbb4.txt bbb5.txt bbb6.txt bbb7.txt bbb8.txt bbb9.txt test1.txt test2.txt test3.txt test4.txt test5.txt

Chcemy wywalić *.txt z pominięciem aaa5.txt

[szydell@example test]$ shopt -s extglob
[szydell@example test]$ rm !(aaa5).txt
[szydell@example test]$ ls
aaa5.txt

[bash]Rekursywna zmiana rozszerzeń plików.

Załóżmy, że mamy dużo plików o jakimś tam rozszerzeniu rozsianych w dużej ilości katalogów.
I chcemy tym wszystkim plikom zmienić rozszerzenie na jakieś inne.
np
test/bb/plik2.jpeg
test/cc/plik4.jpeg
test/cc/plik3.jpeg
test/cc/plik5.jpeg
test/aa/plik.jpeg
test/aa/dd/plik7.jpeg

chcemy te pliki. jpeg zmienić na .jpg

Rozwiązanie:
find test -name *.jpeg | awk -F '.' '{OFS=FS;var=$0;$(NF)="";print var" "$0"jpg"}' | xargs -n 2 mv

BASH: Proste, ustandaryzowane logowanie z poziomu skryptów (przy użyciu sysloga)

Do tego niebywale trudnego zadania, służy aplikacja logger.

usage: logger [-is] [-f file] [-p pri] [-t tag] [-u socket] [ message ... ]

Jak widać składnia jest bardzo trudna, także przykłady

[szydell@centos ~]$ logger "Się popsuło"
[root@centos ~]# cat /var/log/messages
...
Apr 25 09:01:42 centos szydell: Się popsuło

-f /katalog/nazwapliku.log – logowanie do konkretnego pliku (zadbaj o uprawnienia)
-t SIAKISTAG – zamiast logowania jaki user uruchomił, zaloguje taga

rm z pipe’m, czyli jak posprzątać po przypadkowym wypakowaniu archiwum nie tam gdzie się chciało

Czasem w ramach roztargnienia zdarza się nam narozrabiać. Ja dzisiaj rozpakowałem sobie archiwum w miejsce, w którym mam sporo innych plików… Zrobił się konkretny bajzel, także trzeba było posprzątać.

Pierwsze co mi przyszło do głowy, to wyświetlić zawartość archiwum, użyć | rm -rf i tyle, ale okazuje się, że nie da się tak przekazać listy plików do rm i koniec. Jak zawsze z pomocą przyszedł Pan Gugiel, a właściwe rozwiązanie problemu to:

tar -tf nazwaarchiwum.tar | xargs rm -f

Proste.

bash/sed parser .ini

Potrzebowałem dzisiaj prosty parser, dla pliku konfiguracyjnego w moim skrypcie pisanym w bashu. Padło na .ini i genialne wygooglowane rozwiązanie

 

#!/bin/bash
CONFIG_FILE="config.ini"
SECTION="section_1"

eval `sed -e 's/[[:space:]]*\=[[:space:]]*/=/g' \
     -e 's/;.*$//' \ -e 's/[[:space:]]*$//' \
     -e 's/^[[:space:]]*//' \
     -e "s/^\(.*\)=\([^\"']*\)$/\1=\"\2\"/" \
     < $CONFIG_FILE \
     | sed -n -e "/^\[$SECTION\]/,/^\s*\[/{/^[^;].*\=.*/p;}"`

Co ważne autor pomysłu udostępnia go zgodnie z zasadami licencji WTFPL. 😉

Oryginał dostępny tu: http://www.tuxz.net/blog/archives/2011/10/19/parse__ini_files_with_bash_and_sed/