[bash]Rekursywna zmiana rozszerzeń plików.

Załóżmy, że mamy dużo plików o jakimś tam rozszerzeniu rozsianych w dużej ilości katalogów.
I chcemy tym wszystkim plikom zmienić rozszerzenie na jakieś inne.
np
test/bb/plik2.jpeg
test/cc/plik4.jpeg
test/cc/plik3.jpeg
test/cc/plik5.jpeg
test/aa/plik.jpeg
test/aa/dd/plik7.jpeg

chcemy te pliki. jpeg zmienić na .jpg

Rozwiązanie:
find test -name *.jpeg | awk -F '.' '{OFS=FS;var=$0;$(NF)="";print var" "$0"jpg"}' | xargs -n 2 mv

Dzięki za komentarz!