Archiwum miesiąca: kwiecień 2016

Problemy z pendrive pod windows 10

Po repartycjonowaniu pendrive nie mogłem z niego korzystać. Partycjonowanie przez 'Zarządzanie dyskami’ nie działa – zwraca wynik: 'menedżer dysków wirtualnych nie można odnaleźć określonego pliku’, ale zadziałało to:

diskpart
list disk   #pokaże się lista dysków
select disk X #X - nr z listy
clean
create partition primary
select partition 1
format quick fs=fat32
assign
exit

chmod -x chmod

Jak naprawić system gdy się jest geniuszem zła i wyda się komendę chmod -x chmod?

64bit:
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 /bin/chmod +x /bin/chmod
32bit:
/lib/ld-linux.so.2 /bin/chmod +x /bin/chmod

Brak pewności które użyć?
Sprawdź:

[user@linux katalog]$ ldd /bin/chmod
    linux-vdso.so.1 => (0x00007ffd263fd000)
    libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x0000003f7c400000)
    /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x0000003f7c000000)