OpenVMS: tcpdump przykłady

Uwaga! Użycie tcpdumpa może wymagać podniesienia uprawnień:

set process/privileges=all

 

Proste przykłady:

Wyświetl cały ruch na porcie 23, wyświetl cały ruch na porcie 35 lub 78

tcpdump port 23
tcpdump port 35 or port 78

 

Wyświetl ruch TCP na porcie telnet

tcpdump tcp port telnet

 

Wyświetl cały ruch pochodzący z (idący do) hosta 192.168.0.1

tcpdump src 192.168.0.1
tcpdump dst 192.168.0.1
tcpdump src or dst 192.168.0.1

 

Dzięki za komentarz!