[GIT] Jednoczesny push do wielu repozytoriów

Czasami dobrze jest trzymać projekt w wielu miejscach. Od paru lat git pozwala na wskazanie docelowych repozytoriów dla pushów:

git remote set-url origin --push --add <....>

Dodajemy w ten sposób wszystkie repozytoria do których ma trafić nasz kod. I teraz jednym 'git push’ wysyłamy wszędzie.

Dzięki za komentarz!