zmiana portu sshd, a selinux i firewalld

Standardowy port dla demona ssh to 22. Jeżeli chcemy ustawić coś niestandardowego, selinux nam na to nie pozwoli. Jak rozwiązać problem?

(opcjonalnie) dnf install policycoreutils-python-utils
semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 1234

Kolejny krok, to otworzenie niestandardowego portu na firewallu

firewall-cmd --add-port=1234/tcp --permanent
firewall-cmd --reload

Dzięki za komentarz!