Archiwa tagu: adduser

Zarządzanie użytkownikami w OpenVMS – add username, modify i nie tylko

OpenVMS ma dość nietypową składnię przy zakładaniu nowych użytkowników.

Całość operacji można podsumować krótkim kodem:

$ set process/privileges=all
$ set default sys$system:
$ run authorize
UAF> show [group,*] /brief
UAF> add username /uic=[group,member] /account=account
UAF> modify /password=password
UAF> modify username /device=sys$sysdevice
UAF> modify username /directory=[directory]
UAF> modify username /owner="Given Name"
UAF> modify username /nopwdexpir /flag=nodisuser
UAF> modify username /defprivileges=(...) /privileges=(...)
UAF> modify username /flags=nodisuser
UAF> exit
$ create /directory /owner=[group,member] sys$sysdevice:[directory]

Czyli po kolei:

  1. $ set process/privileges=all – uzyskanie pełnych uprawnień
  2. $ set default sys$system: – przejście do katalogu sys$system:
  3. $ run authorize – uruchomienie narzędzia do zarządzania userami
  4. UAF> show [group,*] /brief – wyświetlenie krótkiej listy userów z 'grupy’
  5. UAF> add username /uic=[group,member] /account=account – dodajemy użytkownika 'username’ o UIC [group,member]
  6. modyfikujemy mu konkretne flagi, przyznajemy uprawnienia itd

Uwaga! Niezalecane jest kasowanie użytkowników. Jeżeli chcemy kogoś usunąć z systemu, lepiej jest wykonać: modify username /flags=nodisuser