MUSH Client/Lua: dobry seed do randomizacji

Lua ma tragicznie mało precyzyjny os.timer() – działa z dokładnością do jednej sekundy. Jak na generator randoma… słabo.

Po długich poszukiwaniach znalazłem jednak rozwiązanie alternatywne:

math.randomseed(tonumber(string.sub(utils.timer(),9)))

Uwaga!
To rozwiązanie działa tylko pod MUSH Clientem. Niestety 'goła Lua’ nie ma tak skonstruowanej biblioteki utils.

Dzięki za komentarz!