Archiwa tagu: table

Lua: Operacje na tablicach

Kolejna ściągawka składniowa.

Zadeklarowanie tablicy:

  NazwaZmiennej = {}

Zadeklarowanie tablicy z początkowymi danymi:

  NazwaZmiennej = {"tekst 1", 3, InnaTablica= {"pole w innej tablicy","drugie pole w innej tablicy"},"kolejny napis w glownej tablicy"}

Push:

  a = {}

  table.insert(a,"jakiś tekst")

 

Pop:

  table.remove(a,1)

Ile elementów ma tablica?

  print(table.getn{10,2,4})     -- 3
  print(table.getn{10,2,nil})    -- 2
  print(table.getn{10,2,nil; n=3})  -- 3
  print(table.getn{n=1000})     -- 1000

  a = {}
  print(table.getn(a))        -- 0
  table.setn(a, 10000)
  print(table.getn(a))        -- 10000

  a = {n=10}
  print(table.getn(a))        -- 10
  table.setn(a, 10000)
  print(table.getn(a))        -- 10000

inną opcją jest użycie operatora #. Ma on jednak jedną wadę! Nie liczy, tylko wyświetla wartość najwyższego indeksu:

  t = {"a", "b", "c"}
  = #t
  3

Pętla po parach w tablicy:

  t = {"a", "b", [123]="foo", "c", name="bar", "d", "e"}
  for k,v in pairs(t) do print(k,v) end
  1    a
  2    b
  3    c
  4    d
  5    e
  123   foo
  name  bar

można też wykorzystać ipairs. Gwarantuje to, że zawsze otrzymamy rekordy w poprawnej kolejności. To rozwiązanie wyświetla jednak tabelę tylko po indeksach, nie po kluczach.

  t = {"a", "b", "c"}
  for i, v in ipairs(t) do print(i, v) end
  1    a
  2    b
  3    c

Czytaj dalej Lua: Operacje na tablicach